Bez legalizacji 

Bez legalizacji W tej kategorii nie ma produktów.

Nie wszystkie wagi muszą posiadać legalizację. Waga niestosowana w ochronie zdrowia, życia lub środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego, praw konsumenta, służąca przy pobieraniu opłat, podatków i innych czynności budżetowych, kontroli celnej lub w obrocie może legalizacji nie mieć. Oznacza to w praktyce, że waga bez legalizacji może być wykorzystywana do celów prywatnych albo w firmie, o ile jej wskazania nie będą stosowane w przypadkach wymienionych powyżej. Elektroniczne wagi bez legalizacji są znacznie tańsze od pozostałych.

facebook